Voor Colimbra ontwikkelde en faciliteerde ik met Yellow Communications een communicatieworkshop om uitkomsten uit een eerdere communicatieworkshop om te zetten naar creatieve ideeën en concrete oplossingen. Hierbij hebben we sterk de nadruk gelegd op de mensen die het waar moesten gaan maken. Door inzicht te geven in hun voorkeuren, konden we eenvoudig activiteiten toebedelen aan die mensen die er energie van kregen. Om zo de kans van slagen bij de uiteindelijke implementatie van de plannen te vergroten.