Voor het Partners in Learning programma van Microsoft, een programma dat tot doel heeft innovatie in het onderwijs te stimuleren en te ondersteunen, heb ik gedurende twee jaar verschillende creatieve workshops ontwikkeld en gefaciliteerd voor schoolbesturen en leden van het Partners in Learning programma om ze creatief-denk-technieken aan te leren die hen helpen innovatie in het onderwijs verder te brengen.